สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย "IS" CAMP DEK65
วันที่ 25 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป