แจกฟรี! Template Portfolio ใช้ใน IS CAMP DEK65

เราได้ทำ Template Portfolio สำหรับเป็นตัวอย่างในการส่ง Portfolio เข้ามาประเมินแล้ว สามารถ download Template ได้ที่นี่

"IS" KKU Portfolio Template.DOCX Download (Total 66)
CANVA Open (Total 242)

...
01 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 29)
CANVA Open (Total 164)

...
02 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 25)
CANVA Open (Total 68)

...
03 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 28)
CANVA Open (Total 108)

...
04 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 86)

...
05 ISKKU TEMPLATE
Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 106)

...
06 ISKKU TEMPLATE
Canva