แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ มข. สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 5 วัด ซึ่งประกอบด้วย วัดโพธิ์ชัย (วัดอารามหลวง) , วัดยอดแก้ว , วัดทุ่งสว่าง , วัดศรีเจริญ และวัดตอหมุน จังหวัดหนองคาย เนื่องในวันอาสาฬหบู

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหวิทยาการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

คลิ๊ก..บันทึกแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อ คลิ๊ก..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อคณบดี ครั้งที่ 2