...

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 50/2567 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จ

        ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ข่าวล่าสุด