...

คณะสหวิทยาการ มข. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ พร้อมนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว


ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด