โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก"

...

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก"