โครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายในและภายนอก

...
เรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เข้าร่วม
โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ/ชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายในและภายนอก”
ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565
📍 เวลา 8.30-16.00 น.
🎯ในรูปแบบออนไลน์
Meeting ID: 852 8817 8764
Passcode: 665695
 
 
ทั้งนี้นักวิจัยสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ทาง https://drive.google.com/file/d/1IplorPKeLvHiLHBRdZesTG9bp3_wGnTZ/view?usp=sharing

ข่าวล่าสุด